astma-top-banner
5 min. czytania

Astma

Astma wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych. Objawy mogą narastać powoli, mogą także pojawić się nagle. Jak na nie zareagować?

 1. Strona główna
 2. /Twoje zdrowie
 3. /Co leczymy
 4. /Astma

Astma

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Rodzaje astmy oskrzelowej

W zależności od rodzaju przebiegu wyróżnia się kilka rodzajów astmy. Ich charakterystyka przedstawia się następująco:

 • astma łagodna, wyróżniająca się epizodycznym charakterem choroby. Ataki kaszlu i duszności nie występują w tym przypadku zbyt często, nie są także uciążliwe - ustępują samoistnie lub po zażyciu leku
 • astma przewlekła lekka, charakteryzującą się objawami miarowo narastającymi w ciągu godzin lub dni
 • astma przewlekła umiarkowana, charakteryzującą się objawami nasilającymi się przez np. dodatkowe infekcje dróg
 • astma przewlekła ciężka, wyróżniającą się błyskawicznie postępującymi objawami, które wymagają natychmiastowego zaadresowania poprzez podanie leków lub kontakt z lekarzem

Oprócz tego astmę różnicuje się ze względu na jej etiologię, jako alergiczną lub niealergiczną.

kaszląca kobieta która zmaga się z astmą

Objawy astmy

Astma, nazywana czasem dychawicą oskrzelową, to schorzenie, które dotyka ludzi w zróżnicowanym wieku. O ile jednak najmłodsi czasem wyrastają z choroby, o tyle ludzie starsi najczęściej muszą radzić sobie z nią do końca swojego życia. Właśnie dlatego warto nauczyć się rozpoznawać objawy astmy, do których należą między innymi:

 • skrócenie oddechu
 • trudności oddechowe w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego
 • kaszel
 • „świszczący” oddech
 • ból i uczucie ucisku na klatkę piersiową

W przypadku występowania podobnych symptomów warto skontaktować się z lekarzem, który pomoże zdiagnozować chorobę.

Ataki astmy

Ataki astmy to stan nagłego nasilenia się objawów astmy. Najpoważniejsze z nich mogą być niezwykle groźne dla zdrowia, dlatego w przypadku zdiagnozowanej astmy należy pamiętać o tym, by zawsze mieć przy sobie leki. Atak astmy sygnalizują następujące objawy:

 • nieustający kaszel
 • problemy z oddychaniem
 • szybkie bicie serca
 • zawroty głowy
 • utrata przytomności

Jeżeli zauważysz u siebie którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, zgłoś się do lekarza, gdyż nieleczona astma może zagrażać zdrowiu. Swoją wizytę możesz zarezerwować już dziś dzięki Jutro Medical. Zarejestruj się i umów wizytę.

Najłatwiejszym sposobem unikania ataków astmy jest zwracanie szczególnej uwagi na czynniki, które mogą je wywołać. Oprócz tego ryzyko ataku zmniejszają zażywane leki oraz wizyty kontrolne u lekarza, które powinno odbywać się co najmniej raz w roku.

W przypadku ataku astmy oskrzelowej warto powstrzymać się od paniki, skupić na kontroli oddechu i dostępie do świeżego powietrza, przygotowując uprzednio inhalator lub inne leki przepisane przez lekarza. W przypadku nieustających objawów ataku - należy niezwłocznie zawiadomić pogotowie.

Przyczyny astmy

Astma oskrzelowa to jedno z najczęściej występujących schorzeń zapalnych drzewa oskrzelowego, charakteryzujące się ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jej symptomy warto kontrolować, co wynika z faktu, iż astma to najczęściej choroba na całe życie, a zaognienie objawów może prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia ataku.

Powody powstawania astmy powiązane są często z historią rodziny.

Na astmę narażone są między innymi te osoby, w rodzinach których pojawiały się alergie, lub których matki paliły w trakcie ciąży.

Czynniki ryzyka

Statystyki sugerują, że astma dotyka około 5% krajowej populacji. Warto jednak zauważyć, że badania informują o ogólnym trendzie wzrostu zachorowań na astmę, co może nadawać jej cywilizacyjny charakter. Do najpopularniejszych czynników mogących powodować atak astmy, zalicza się:

 • palenie (w tym również palenie „bierne”)
 • narażenie na zanieczyszczenia powietrza
 • alergeny (głównie kurz, pyłki i sierść)
 • infekcje dróg oddechowych
 • sport i określone ćwiczenia
 • otyłość
 • nieprzychylne czynniki atmosferyczne
 • pleśń i grzyby

Na szczególną uwagę zasługują także te czynniki, na które można narazić się w pracy. Na astmę zawodową najczęściej narażone są osoby pracujące:

 • w towarzystwie zwierząt
 • w środowisku pełnym kurzu, pleśni lub grzybów
 • w zawodzie wykorzystującym lateks
 • w zawodzie związanym z produkcją lub wykorzystaniem chemikaliów

Diagnozowanie astmy

W przypadku podejrzenia astmy ważne jest, by jak najszybciej rozpocząć jej leczenie. Właśnie dlatego kluczowa w przypadku choroby jest sama diagnoza.

Bardzo często lekarz na podstawie krótkiego wywiadu jest w stanie ocenić, czy pacjent faktycznie choruje na astmę. Nie zawsze jest to jednak takie proste – w takich przypadkach pomagają odpowiednie testy.

Istnieje kilka metod, które pozwalają potwierdzić lub wykluczyć astmę.

Badania oddechowe

Do jednego z najbardziej popularnych badań mogących zdiagnozować astmę należy spirometria. Pozwala ona na zbadanie objętości płuc w różnych stanach – np. w trakcie wysiłku. Porównując uzyskane w ten sposób dane, można w łatwy sposób wykluczyć lub potwierdzić astmę u pacjenta. Spirometria wykonywana po zażyciu leków na astmę pozwala także ocenić, czy przynoszą one odpowiednie rezultaty – test tego rodzaju określa się jako próbę rozkurczową. Drugim popularnym testem jest PEF, szczytowy przepływ wydechowy. Badanie to skupia się na potencjale wydechowym płuc.

Jeśli wyżej wymienione badania nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie diagnozy, lekarz może zlecić wykonanie kolejnych testów.

Testy alergiczne

Testy alergiczne pozwalają wykluczyć błędne zdiagnozowanie alergii jako astmy. Do najpopularniejszych testów alergicznych należą badania skórne oraz testy krwi.

Test stanu zapalnego

Kaszel, duszności, „świszczący” oddech; wszystko to dość powszechne objawy, mogące sygnalizować wiele różnych chorób. Dlatego tak ważne w diagnostyce astmy jest również to, by wykluczyć stan zapalny dróg oddechowych jako ewentualną przyczynę objawów. Najczęściej podobnego badania dokonuje się na podstawie pobranego wymazu lub testu oddechowego.

Dzięki opisanym wyżej metodom lekarz ma szansę bezbłędnie zdiagnozować astmę i podjąć się jej leczenia.

Astma w trakcie ciąży

Astma to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego, która zazwyczaj towarzyszy chorym przez całe ich życie. Nic zatem dziwnego w tym, że jej wpływ odciska się na życiu człowieka również w tak ważnych momentach, jak ciąża czy sam poród.

Z uwagi na to, że w trakcie ciąży symptomy astmy mogą ulec zaognieniu, bardzo ważne jest, aby monitorować przebieg choroby, korzystając z wiedzy i wsparcia lekarza. Uznaje się, że leki na astmę są pozbawione wpływu na organizm dziecka w trakcie ciąży, dlatego w przypadku narastających objawów bezpiecznie można zwiększyć ich dawkę.

kobieta w ciazy

Atak astmy w trakcie porodu

Statystyki informują o tym, że ataki astmatyczne w trakcie porodu to niezwykła rzadkość. Niezależnie od tego pamiętać należy, by również w tym momencie mieć pod ręką leki mogące wyciszyć atak.

Wpływ astmy na bezpieczeństwo ciąży

Astma oskrzelowa niesie ze sobą zagrożenie zarówno dla dziecka, ale również i matki. Jednocześnie badania potwierdzają, że najpoważniejsze kłopoty związane z astmą w okresie prenatalnym powiązane są ze złą kontrolą astmy jeszcze przed samą ciążą. Właśnie dlatego tak ważna jest diagnostyka i leczenie astmy. Statystyki wskazują, że pod odpowiednią opieką lekarską, wszystkie powiązane z astmą zagrożenia wyraźnie maleją.

Zobacz też:

Astma i alergie

Leczenie astmy

Nieprawidłowe leczenie astmy bądź jej ciężkie postaci często prowadzą do niewydolności oddechowej. Jak zatem skutecznie walczyć z tą chorobą?

Astma i alergie

Alergia pokarmowa

Coraz częściej dochodzi do występowania alergii pokarmowych. Są one reakcją układu immunologicznego na określone substancje pokarmowe.

Astma i alergie

Alergia

W większości przypadków alergie ograniczają się do objawów nie tyle groźnych, ile irytujących. Jednak w niektórych przypadkach uczulenie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.