Najlepsza opieka należy się każdemu

Słuchamy. Rozumiemy. Poważnie traktujemy Twoje samopoczucie. Jutro Medical to miejsce, w którym zdrowie pacjentów jest najwyższym priorytetem.
uśmiechnięci młodzi ludzie z telefonem

Jak sprawdzić, czy posiadasz ubezpieczenie w NFZ?

Informację o uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych możesz uzyskać na 3 sposoby.

 • u swojego pracodawcy
 • u lekarza lub pielęgniarki w przychodni POZ
 • składając deklarację wyboru nowej przychodni POZ
aboutNFZBannerImgAlt1

Czym w ogóle jest podstawowa opieka zdrowotna?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to Twój pierwszy punkt kontaktu z systemem opieki zdrowotnej. To przede wszystkim Twój lekarz pierwszego kontaktu, do którego zgłaszasz się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne, szczepienia czy porady w kwestii profilaktyki.

WIĘCEJ
aboutNFZBannerImgAlt2

O co chodzi ze złożeniem deklaracji?

Funkcjonowanie POZ opiera się na prawie do imiennego wyboru lekarza oraz pielęgniarki. Aby dołączyć do Jutro Medical, musisz takiego wyboru dokonać i złożyć deklarację. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z wypisaniem się z poprzedniej przychodni.

aboutNFZBannerImgAlt3

Co oznacza, że usługi Jutro Medical
są bezpłatne?

Jesteśmy przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej finansowaną ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Pobierz aplikację

  Pobierz bezpłatną aplikację Jutro Medical z Google Play lub App Store, a następnie załóż konto.

  Pobierz aplikację
 • Wypełnij deklarację

  Wybierz metodę złożenia deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 • Skonsultuj się z lekarzem

  Napisz na czacie i umów się bezpłatnie na wizytę - telemedyczną lub stacjonarną w przychodni.

Do jakiego lekarza umówisz się w Jutro Medical?

W Jutro Medical możesz skonsultować się online lub stacjonarnie z lekarzem rodzinnym lub internistą.

Co zyskujesz dzięki Jutro Medical?

Wizyty tego samego dnia, wyniki badań w aplikacji... i wiele, wiele więcej w ramach NFZ. Dbanie o zdrowie nigdy nie było łatwiejsze.

 • Znak zaznaczeniaholistyczne podejście kadry medycznej
 • Znak zaznaczeniawiedzę i wskazówki od lekarzy w kwestii profilaktyki
 • Znak zaznaczeniabezpłatne konsultacje nawet w 15 minut
 • Znak zaznaczeniadostępność lekarza online 7 dni w tygodniu
 • Znak zaznaczeniae-recepty, e-zwolnienia i wyniki badań w aplikacji
 • Znak zaznaczeniabrak kolejek w stacjonarnych przychodniach

Dowiedz się więcej

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

CTAAltPhoto

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia to powstały w ramach reformy opieki zdrowia system, którego zadania określa ustawa z 2004 roku. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z opieki publicznej omawia także cele, organy i sposób finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ finansowany jest z wielu źródeł, jednak najważniejszym z nich są bez wątpienia składki na ubezpieczenie zdrowotne. To dzięki składkom NFZ może spełniać swoje najważniejsze zadania, takie jak gwarancja dostępu do opieki zdrowotnej, refundacja leków czy promocja zdrowia.

WIĘCEJ
CTAAltPhoto

Organy decyzyjne NFZ

NFZ składa się z elementów określonych w ustawie, które gwarantują jego funkcjonowanie i działanie. Wśród nich wymienia się:

 • Radę Funduszu
 • Prezesa Funduszu
 • Radę FunduszuDyrektorów wojewódzki oddziałów Funduszu
 • Rady oddziałów wojewódzkich Funduszu

Warto pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia NFZ gwarantuje dostęp do opieki zdrowotnej niezależnie od opłaconych składek, także osobom bez ubezpieczenia. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są w takich przypadkach egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym.

WIĘCEJ
CTAAltPhoto

Podstawowa Opieka Zdrowotna - POZ

Bezpośrednio powiązana z NFZ jest podstawowa opieka zdrowotna, która stanowi kluczowy element systemu opieki zdrowotnej, gwarantująca dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. POZ zapewnia możliwość imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej, na podstawie złożonej w przychodni deklaracji POZ.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej często określany jest zamiennie jako lekarz pierwszego kontaktu. To właśnie do niego udajemy się w przypadku większości problemów zdrowotnych - w przypadku stwierdzenia potrzeby, lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Funkcję lekarza pierwszego kontaktu często pełni internista lub lekarz rodzinny.

Wszystkie świadczenia POZ wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych, a więc w przychodni, poradni lub gabinecie lekarskim.

POZ gwarantuje także dostępność do świadczeń - takich jak świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i świadczenie profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania.

W Warszawie rolę przychodni NFZ pełni Jutro Medical. W naszej przychodni można wybrać lekarza POZ i skorzystać ze wszystkich usług medycznych, które gwarantują prawa pacjenta. Lekarze Jutro Medical mogą w ramach POZ skierować na badania specjalistyczne, diagnozować i leczyć choroby (jak na przykład depresja), przedłużać antykoncepcję oraz wystawiać recepty na tabletki typu “dzień po”, kwalifikować do szczepień, udzielać pomocy w formie online, przeprowadzać konsultacje, wystawiać e-skierowania, e-receptę i e-zwolnienie.

WIĘCEJ
CTAAltPhoto

NZOZ a SPZOZ - rodzaje placówek ochrony zdrowia

Placówki medyczne - publiczne i niepubliczne - to podmioty szeroko pojętej działalności lekarskiej. Należą do nich ośrodki zdrowia, szpitale, ambulatoria, praktyki lekarskie i pielęgniarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji i hospicja.

Poradnie SPZOZ to samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, za tworzenie których odpowiada minister zdrowia, wojewoda, samorząd czy uczelnie. NZOZ to poradnie niepubliczne - stąd nazwa niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Na przychodnie NZOZ najczęściej mówi się po prostu - przychodnie prywatne.

Warto jednak pamiętać, że nie tylko przychodnie SPZOZ gwarantują bezpłatne lecczenie w ramach NFZ. W przychodniach, szpitalach, punktach fizjoterapii i rehabilitacji NZOZ - często można skorzystać z nieodpłatnych świadczeń, jeśli tylko chory posiada ubezpieczenie, a konkretne centrum medyczne - podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę.

Trzeba pamiętać o tym, że nawet prywatne leczenie umożliwia pacjentowi skorzystanie z refundacji leku w ramach NFZ. Jeśli konkretny gabinet lekarski posiada podpisaną umowę z NFZ - lekarz może wystawić receptę umożliwiającą refundację leku choremu.

WIĘCEJ

Przekonaj się, jak wygląda opieka zdrowotna przyszłości

Poważnie traktujemy Twoje dobre samopoczucie. Pomożemy Ci nie tylko zarządzać problemami zdrowotnymi, ale też wyposażymy Cię w wiedzę i wskazówki, których potrzebujesz, aby dokonać pozytywnych zmian w kwestii zdrowia.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego - numer księgi rejestrowej: 000000228431

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.