Położna środowiskowa top banner
4 min. czytania

Położna środowiskowa

Kompetencje położnej środowiskowej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Sprawdź na stronie Jutro Medical, jakie świadczenia Ci przysługują.

  1. Strona główna
  2. /Usługi
  3. /Położna środowiskowa

Położna środowiskowa

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Poczucie bezpieczeństwa to dla kobiety w ciąży lub krótko po porodzie jedna z najcenniejszych wartości. W tym okresie o bezpieczeństwo pacjentki dbają między innymi lekarze pierwszego kontaktu i pielęgniarki, ale także położne. Położna może posiadać wiele specjalizacji; w tym artykule omówimy zakres obowiązków i umiejętności związanych z zawodem położnej środowiskowej.

Położna - kto to taki?

Położna jest specjalistką medyczną, która specjalizuje się w opiece nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, oraz nad noworodkami. Jej głównym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej, emocjonalnej i edukacyjnej dla pacjentek.

Położna środowiskowa sprawuje opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietami i noworodkami do 2 miesiąca życia. Inne określenie położnej środowiskowej to położna POZ. 

Jej zadaniem jest nie tylko udzielanie bezpośredniego wsparcia medycznego, ale również edukacja pacjentek w zakresie zdrowego stylu życia, żywienia, higieny oraz opieki nad dzieckiem.

Dzięki pracy położnej środowiskowej, pacjentki otrzymują kompleksową opiekę w dobrze im znanym środowisku domowym, co przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia oraz dobrostanu psychicznego. Alternatywnie, wizyta położnej POZ może odbywać się także w warunkach ambulatoryjnych, czyli na przykład w gabinecie przychodni.

Wizyty położnej środowiskowej są obowiązkowe - nie można z nich zrezygnować, a fakt ewentualnej odmowy zgłaszany jest do instytucji opieki społecznej, której zadaniem jest dalsza ocena sytuacji.

Uzyskaj bezpłatną opiekę 
położnej POZ w Jutro Medical!

Najważniejsze informacje na temat położnej środowiskowej

Wybór położnej środowiskowej jest istotny dla zapewnienia odpowiedniej opieki matce i dziecku. Najlepiej wybrać położną z odpowiednim doświadczeniem i referencjami, co można sprawdzić poprzez zapytanie o opinię znajomych lub rodziny, oraz przez sprawdzenie opinii na temat danej położnej w placówkach medycznych. 

Matce przysługuje do 6 wizyt patronażowych położnej środowiskowej, które są finansowane przez NFZ. 

Zmiana położnej środowiskowej jest możliwa, jednak wymaga wykonania kilku określonych czynności. Matka chcąca zmienić położną powinna skontaktować się z placówką medyczną, w której jest zapisana, i złożyć stosowne oświadczenie o zmianie położnej, oraz uiścić ustaloną opłatę. Warto pamiętać, że wybór położnej środowiskowej ma istotny wpływ na przebieg ciąży, porodu i połogu, dlatego należy podjąć tę decyzję świadomie i odpowiedzialnie.

Jak wybrać położną środowiskową?

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, proces wyboru położnej środowiskowej jest oparty o zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz praw pacjenta. 

Pacjentka ma prawo do swobodnego wyboru położnej środowiskowej, która będzie udzielała jej opieki w okresie następującym po ciąży i połogu. Proces ten rozpoczyna się od złożenia deklaracji wyboru położnej środowiskowej w placówce świadczącej podstawową opiekę zdrowotną, do której pacjentka jest zapisana. Deklaracja może być złożona w formie papierowej, elektronicznej, lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. W Jutro Medical deklarację na położną POZ możesz złożyć poprzez aplikację mobilną i podpis Profilem Zaufanym lub na miejscu w przychodni przy ul. Powązkowskiej 44 w Warszawie lub ul. Czyżówka 14 w Krakowie. Od maja usługi położnej POZ będziemy również świadczyć w Łodzi. 

Kompetencje położnej - zadania położnej POZ

Położna, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, posiada wiele istotnych obowiązków, które mają na celu zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w czasie ciąży, porodu oraz połogu. 

Jednym z kluczowych zadań położnej jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentki w trakcie ciąży poprzez regularne badania kontrolne, obserwację przebiegu ciąży oraz ocenę ryzyka powikłań. Położna udziela również ogólnego wsparcia i edukuje kobietę w zakresie zdrowego stylu życia, odpowiedniego żywienia oraz prowadzenia aktywności fizycznej po połogu. 

W trakcie porodu położna pełni ważną rolę, zapewniając wsparcie emocjonalne, fizyczne i medyczne dla kobiety. Pomaga w kontrolowaniu przebiegu porodu, monitoruje stan zdrowia matki i dziecka oraz podejmuje niezbędne działania w sytuacjach nagłych. Położna może również wspomagać kobietę w stosowaniu różnych metod łagodzenia bólu oraz udzielać niezbędnej pomocy podczas porodu naturalnego, cesarskiego cięcia czy innych interwencji medycznych.

Po porodzie położna nadal udziela wsparcia i opieki, pomagając matce w adaptacji do nowej roli oraz w nauce opieki nad noworodkiem - na tym etapie rozpoczynają się również obowiązki położnej środowiskowej. Udziela także porad dotyczących karmienia piersią, higieny niemowlęcia, pierwszej pomocy oraz monitoruje rozwój fizyczny i zdrowie dziecka. Położna może również udzielać wsparcia emocjonalnego, szczególnie w przypadku kobiet doświadczających trudności związanych z macierzyństwem lub pojawieniem się nowego członka rodziny.

Oprócz tego położna może wykonywać pewne określone czynności medyczne, takie jak pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, podawanie niektórych leków czy wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, zgodnie z przepisami prawa i zakresem jej kompetencji. Wszystkie wymienione wyżej działania położnej mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz jak najlepszego stanu zdrowia matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

W przychodni i aplikacji.  
Odkryj opiekę na miarę jutra

Wizyty patronażowe położnej środowiskowej - jak przebiegają? 

Wizyty patronażowe położnej środowiskowej odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu kompleksowej opieki matce i dziecku. Podczas tych wizyt położna monitoruje stan zdrowia matki i dziecka, udziela wsparcia emocjonalnego oraz edukuje pacjentkę w zakresie zdrowego stylu życia i opieki nad noworodkiem.

Podczas pierwszej wizyty patronażowej położna przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentką, aby poznać przebieg ciąży, jej samopoczucie oraz wszelkie dolegliwości czy problemy zdrowotne, które mogą się pojawić. Następnie wykonuje badania dziecka, dokonując dokładnych pomiarów masy i długości ciała niemowlaka. Na kolejnych spotkaniach ocenia się odruchy noworodka, obserwuje jego rozwój, wykrywa ewentualne zmiany patologiczne i dokonuje się innych kluczowych badań.

Podczas wizyty patronażowej położna udziela także porad i szkoli w zakresach dotyczących zdrowego trybu życia, odpowiedniej diety, aktywności fizycznej oraz i opieki nad noworodkiem.

Wizyty patronażowe położnej środowiskowej są więc integralną częścią opieki nad matką i dzieckiem po porodzie. Dzięki regularnym wizytom pacjentka otrzymuje kompleksową opiekę medyczną, wsparcie emocjonalne oraz edukację, co przyczynia się do zdrowego przebiegu ciąży oraz prawidłowego rozwoju dziecka.

FAQ - pytania i odpowiedzi 

Jak wybrać położną POZ?
Wybór odpowiedniej położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest kluczowy dla zapewnienia właściwej opieki w okresie ciąży oraz po porodzie. Najlepiej jest rozpocząć od skonsultowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który może polecić położną na podstawie indywidualnych potrzeb pacjentki.

Kiedy należy zgłosić się do położnej?
Należy zgłosić się do położnej jak najszybciej po potwierdzeniu ciąży. Regularne wizyty u położnej są kluczowe dla monitorowania postępu ciąży oraz zapewnienia odpowiedniej opieki zarówno dla matki, jak i dziecka.

Czy położna musi być z przychodni dziecka?
Nie, położna nie musi być z przychodni dziecka. Można wybrać położną z innego miejsca, ważne jednak jest zapewnienie łatwego dostępu do opieki położnej oraz komfortu pacjentki.

Jak znaleźć położną w ciąży?
Położną znaleźć można poprzez informacje uzyskane u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez skorzystanie z internetowych baz danych dostępnych na stronach NFZ oraz przychodni zdrowia.

Czy można wybrać położną z innego miasta?
Tak, można wybrać położną z innego miasta, jednak ważne jest upewnienie się, że będzie to wygodne i zapewni realny dostęp do opieki położnej.

Ile wizyt położnej na NFZ?
NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych u położnej w okresie ciąży oraz do 6 wizyt po porodzie, co jest istotnym wsparciem dla przyszłych mam.

Jak zapisać się do położnej środowiskowej?
Aby zdecydować się formalnie na wybraną położną - należy wypełnić i złożyć deklarację wyboru położnej środowiskowej. W Jutro Medical deklarację wyboru położnej POZ złożysz wygodnie przez aplikację mobilną.

Jak wygląda pierwsza wizyta położnej środowiskowej?
Podczas pierwszej wizyty położna zbiera szczegółowy wywiad medyczny, wykonuje określone badania oraz omawia plan opieki nad dzieckiem na nadchodzące tygodnie.

Zobacz też:

Usługi

Tabletka "dzień po"

Konsultacja online w Jutro Medical pozwala Ci na szybkie uzyskanie tabletki "dzień po". Dowiedz się więcej o antykoncepcji awaryjnej.

Usługi

Lekarz rodzinny na NFZ

Czy lekarz rodzinny to internista? Czym się zajmuje lekarz tej specjalizacji i na co możesz liczyć odwiedzając Jutro Medical? Przeczytaj!

Usługi

Lekarz internista na NFZ

Internista zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób narządów wewnętrznych. Dowiedz się więcej o tej specjalizacji!

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.