atak-paniki-zespol-leku-napadowego-top-banner
8 min. czytania

Ataki paniki

Ataki paniki to przypadłość na którą cierpi prawie 10% społeczeństwa. Jak rozpoznać napad paniki i jak sobie z nim radzić? Wyjaśniamy!

 1. Strona główna
 2. /Twoje zdrowie
 3. /Co leczymy
 4. /Ataki paniki

Ataki paniki

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Lęk to naturalny stan emocjonalny, który w określonych przypadkach pojawia się w życiu każdego człowieka. Chociaż nieprzyjemny, strach odrywa ważną rolę - służy na przykład jako sygnał dla naszego organizmu, ostrzegając nas przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Co jednak w sytuacji, w której lęk przyjmuje niezdrową, nagłą i napadową formę? W takich przypadkach możemy mówić o ataku paniki.

Panika to określenie, które wywodzi się jeszcze ze starożytnej greki - etymologię słowa łączy się z bogiem Panem, który miał wywoływać w ludziach nagłą grozę i lęk. Współcześnie pojęcie zostało zaadaptowane przez psychologię właśnie jako opis silnego lęku o często nieuzasadnionej przyczynie - według klasyfikacji WHO ataki lęku to często objaw zespołu lęku napadowego. Same atak paniki (napad paniki) natomiast to nic innego, jak nagłe i intensywne przeżycie silnego i nieuzasadnionego lęku, które może wydawać się nieproporcjonalne do aktualnej sytuacji. Charakteryzuje się gwałtownym wzrostem niepokoju i objawami fizycznymi, takimi jak na przykład przyspieszone bicie serca, duszność, drżenie czy uczucie utraty kontroli.

Ataki paniki występują nagle i osiągają szczyt w ciągu kilku minut, co sprawia, że są zjawiskiem przerażającym i trudnym do zignorowania. Chociaż atak paniki po jakimś czasie mija, może mocno odbić się na zdrowiu psychicznym chorego.

Zrozumienie natury ataków paniki jest kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z nimi. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, analizując jego objawy, przyczyny oraz skuteczne metody leczenia.

Zaburzenia lękowe - choroba cywilizacyjna

Zaburzenia lękowe, do których zalicza się również ataki paniki, stanowią narastający problem, który trapi chorych na całym świecie. Dane WHO wskazują na to, że w 2019 roku około 300 milionów osób na całym świecie musiało radzić sobie z tym lub innym rodzajem fobii społecznej. Klasyfikacja ICD-11 do grupy zaburzeń lękowych zalicza między innymi fobie społeczne i inne fobie, uogólnione zaburzenia lękowe, lęk separacyjny i inne.

W kontekście cywilizacyjnym o zaburzeniach lękowych mówi się jako o problemach powodowanych ciągłym stresem, złą higieną snu, nieodpowiednią dietą, zabieganiem, szkodliwym wpływem mediów społecznościowych i innych. Tego typu czynniki wyraźnie identyfikują fobie społeczne jako kłopot charakterystyczny dla współczesnych czasów.

Walka z zaburzeniami lękowymi wymaga kompleksowego podejścia, łączącego terapię psychologiczną, farmakoterapię, wsparcie społeczne i edukację dotyczącą zdrowego radzenia sobie z presją społeczną.

Zadbaj o dobre samopoczucie psychiczne. Wykonaj pakiet badań bez skierowania!
Kup pakiet

Zdrowotne przyczyny ataków paniki

Przyczyn ataku paniki należy poszukiwać w wielu różnorodnych sytuacjach, które mogą pojawić się w życiu pacjenta. Chociaż często mówi się, że ataki paniki występują samoistnie, w niektórych przypadkach można znaleźć ich wyjaśnienie po dokładnym przeanalizowaniu stanu emocjonalnego chorego przed pojawieniem się problemu.

Nierzadko da się także określić bezpośrednie przyczyny zespołu lęku napadowego, chociaż wiele założeń dotyczących etiopatogenezy problemu to aktualnie jedynie hipotezy.

Potencjalne przyczyny występowania zespołu lęku napadowego to między innymi:

a) Podłoże genetyczne - historia zaburzeń lękowych w rodzinie sugeruje, że pacjenci mogą dziedziczyć uwarunkowania prowadzące do powstania zespołu lęku napadowego. Mowa tu chociażby o dziedzicznych cechach genetycznych związanych z regulacją układu nerwowego.
b) Nieprawidłowości neurologiczne - na przykład związane z funkcjonowaniem receptorów noradrenergicznych, problemy z napięciem układu sympatycznego.
c) Kłopoty psychologiczne - wskazuje się na przykład wyższą ilość odnotowanych przypadków zespołu lęku napadowego wśród osób, których dzieciństwo cechowało się traumami, na przykład przedwczesną separacją od matki.
d) Uwarunkowania środowiskowe, cywilizacyjne - przewlekły stres, przemęczenie, brak snu i inne.

Objawy ataku paniki

Mówiąc o objawach ataku paniki, warto zaznaczyć, że większość z nich przybiera formę objawów somatycznych. Objawy somatyczne to rodzaj objawów fizycznych, nieuzasadnionych żadną jednostką chorobową, a więc niepowiązanych z innymi problemami zdrowotnymi. Są to symptomy charakterystyczne dla wielu dolegliwości natury psychologicznej, w tym zespołu lęku napadowego.

Atak paniki to intensywne przeżycie lęku, rozwijające się gwałtownie i bez ostrzeżenia. Często nie odznacza się wyraźną przyczyną. Nagły wzrost tętna i uczucie niepokoju stają się dla chorego odczuwalne jako pierwsze. Następnie pojawia się emocjonalne napięcie, manifestujące się myślami o utracie kontroli i lęku przed śmiercią. W miarę narastania objawów psychicznego napięcia, pojawiają się także symptomy fizyczne. Zawroty głowy, drżenie rąk, poty, a także nudności i bóle brzucha stają się coraz bardziej intensywne. Przyspieszone oddychanie, często skutkujące hipowentylacją, prowadzi do uczucia duszności. W fazie kulminacyjnej ataku paniki pojawiają się objawy ekstremalnego lęku, uczucie odrealnienia, a czasem nawet utrata przytomności.

Epizod trwa kilka minut, po czym stopniowo jego intensywność opada, pozostawiając chorego w stanie wyczerpania. Okres po ataku może być trudny, co wynika z towarzyszących uczuć zmęczenia, dezorientacji i strachu przed kolejnymi napadami lęku.

Zrozumienie tego procesu jest kluczowe zarówno dla samych osób doświadczających ataki paniki, jak i dla specjalistów, którzy oferują wsparcie w diagnozie i leczeniu tych zaburzeń. Profesjonalna pomoc, terapia, i nauka technik radzenia sobie z lękiem odgrywają ważną rolę w efektywnym zarządzaniu atakami paniki.

Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy, nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza rodzinnego lub internisty. Swoją wizytę możesz zarezerwować już dziś dzięki Jutro Medical. Pobierz aplikację

Nocne ataki paniki

Na szczególną uwagę zasługują również te napady paniki, które pojawiają się w nocy, wybudzając chorego ze snu.

Nocne ataki paniki to zjawisko, które może drastycznie wpływać na sen i ogólny stan psychiczny jednostki. Charakteryzują się nagłym i intensywnym wzrostem lęku, który występuje podczas snu. Ich cechy mogą być różnorodne, ale istnieją pewne wspólne elementy, które warto zrozumieć.

W trakcie nocnego ataku paniki osoba może nagle obudzić się z uczuciem niepokoju, lęku czy nawet paniki. Często towarzyszy temu przyspieszone bicie serca, pocenie się, trudności w oddychaniu oraz uczucie duszności. Osoba może odczuwać ból w klatce piersiowej, mrowienie w dłoniach, a także ogólny dyskomfort fizyczny.

Co istotne, te ataki zwykle występują w okresie głębokiego snu, co może utrudniać ich zidentyfikowanie przez samego doświadczającego. Osoba może obudzić się nagle w stanie paniki, nie będąc w stanie jasno zdefiniować, co było przyczyną ich lęku.

Jak łatwo się domyślić, takie doświadczenie jest szczególnie przykre i traumatyczne dla pacjenta.

Atak serca a atak paniki

Różnice między atakiem paniki a atakiem serca są niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście szybkiego i skutecznego rozpoznawania oraz reagowania na potencjalne zagrożenie.

Atak serca:

 • Atak serca jest wynikiem problemów z układem sercowo-naczyniowym.
 • Objawy obejmują ból lub ucisk w klatce piersiowej, który może promieniować do ramienia, pleców, żuchwy, czy brzucha.
 • Towarzyszące objawy to duszności, poty, nudności, wymioty, a także uczucie lęku.
 • U pacjenta często występuje utrata sił, bladość skóry, oraz nieregularne bicie serca.

Atak paniki:

 • Atak paniki wynika z nagłego wzrostu lęku, często bez wyraźnego powodu.
 • Objawy to opisane wcześniej zintensyfikowanie lęku, duszności, drżenie, poty, a także uczucie odrealnienia.
 • Często pojawiają się także objawy fizyczne, takie jak zawroty głowy, mrowienie w dłoniach, czy bóle brzucha.
 • Ataki paniki trwają zazwyczaj kilka minut.

Różnice:

 • Ból. W przypadku ataku serca, ból jest zazwyczaj intensywny i długotrwały, podczas gdy w ataku paniki jest bardziej związany z lękiem niż fizycznym bólem i samoistnie przechodzi z czasem, nie wykazując tendencji do promieniowania na przykład w kierunku ramienia czy łopatki.
 • Specyficzne objawy. Atak serca łączy objawy fizyczne związane z sercem, podczas gdy atak paniki jest bardziej złożony, z dominującym elementem lęku.

Dlatego też - jeśli ucisk w klatce piersiowej nie ustępuje, pamiętaj o tym, by niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i nie bagatelizować podobnych objawów!

epizod ataku paniki

Diagnozowanie zespołu lęku napadowego

Diagnoza zespołu lęku napadowego opiera się na różnorodnych metodach. Ważnym elementem jest dokładny wywiad kliniczny, podczas którego lekarz bada historię pacjenta, zwracając uwagę na częstotliwość i intensywność ataków paniki. Kryteria diagnostyczne DSM-5 stanowią podstawę oceny, precyzyjnie definiując cechy zespołu lęku napadowego.

Analiza objawów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, jest istotna, przy uwzględnieniu różnorodności dolegliwości towarzyszących atakom paniki. Badania fizyczne i laboratoryjne pomagają wykluczyć inne schorzenia o podobnych objawach. Skale oceny lęku oraz obserwacja behawioralna umożliwiają pomiar nasilenia objawów i zrozumienie ewentualnego unikania określonych sytuacji. Współpraca z pacjentem, zwłaszcza przy prowadzeniu dziennika ataków, jest kluczowa. Konsultacja psychiatryczna uzupełnia diagnozę, umożliwiając pełniejszą ocenę stanu psychicznego. Zintegrowane podejście pozwala dostosować plan leczenia, obejmujący psychoterapię, farmakoterapię i techniki radzenia sobie z lękiem.

Leczenie zespołu lęku napadowego

Leczenie ataków paniki i zespołu lęku napadowego obejmuje różnorodne strategie. Psychoterapia, zwłaszcza kognitywno-behawioralna, umożliwia identyfikację i modyfikację negatywnych myśli oraz wzorców zachowań związanych z lękiem. Farmakoterapia, w tym na przykład leki z grupy benzodiazepinów, przeciwdrgawkowe czy antydepresanty, może wspomagać kontrolę objawów.

Trening technik relaksacyjnych, skupiający się na technikach oddechowych i medytacyjnych, pomaga w redukcji napięcia.

Edukacja pacjentów na temat mechanizmów lęku i skutecznych strategii radzenia sobie z atakami paniki - jest integralną częścią leczenia. Istotne są także regularne badania lekarskie i monitorowanie ewentualnych skutków ubocznych leków.

Zintegrowane, holistyczne podejście, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, stanowi kluczowy element skutecznego leczenia ataków paniki i zespołu lęku napadowego.

Profilaktyka - jak uniknąć napadu paniki

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach konkretne środki profilaktyczne mogą uchronić pacjenta przed atakiem paniki - jest to jednak zależne od jego indywidualnej sytuacji.

Podstawą jest bez wątpienia nauka technik radzenia sobie ze stresem i lękiem. Regularna praktyka odpowiedniego oddychania oraz technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy joga, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną.

Odpowiednia dieta, składająca się z dobrze zbalansowanych produktów, również może przynieść korzyści osobie narażonej na ataki paniki; sugeruje się, że odstawienie używek takich jak alkohol, papierosy, a nawet kawa - może redukować liczbę napadów paniki u chorego.

Zbliżający się atak lęku może powstrzymać również obecność osób bliskich, szczególnie jeśli opanowały one odpowiednie techniki uspokajania chorego.

Jak pomóc osobie, która doświadcza ataku paniki?

Będąc świadkiem ataku paniki osoby trzeciej, warto jest działać w myśl zasady - po pierwsze nie szkodzić.

W pierwszej kolejności ważne jest zachowanie spokoju. Twój spokój może przekazać pewność siebie, co może pomóc w uspokojeniu osoby będącej w trakcie epizodu ataku paniki.

Istotnym elementem jest również skoncentrowanie się na oddechu chorego. Pomoc w skupieniu na spokojnym, kontrolowanym oddychaniu - na przykład poprzez liczenie oddechów - może pomóc w złagodzeniu intensywności ataku. Zachęcaj do powolnych ruchów, unikając gwałtownych gestów. Proponuj delikatne unoszenie ramion czy kołysanie się, co może pomóc w rozładowaniu napięcia mięśniowego.

Warto zauważyć, że unikanie fraz stresujących, takich jak "uspokój się" czy "nie martw się", jest w tym przypadku szczególnie ważne.

Jeśli to możliwe, zasugeruj przeniesienie się do spokojniejszego miejsca, z dala od potencjalnych wyzwalaczy ataku. Stwórz, jeśli istnieje ku temu okazja i możliwość, bezpieczne otoczenie dla osoby doświadczającej ataku, stosując np. ciemniejsze światło, cichą muzykę.

Fizyczne wsparcie, takie jak uściski, mogą pomóc niektórym osobom, ale nie dla każdego jest to komfortowe. Zawsze warto zapytać o nie wcześniej (na przykład kiedy wiemy, że mamy w grupie osobę z tendencją do ataków paniki) i szanować granice danej osoby.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, a co działa dla jednej, niekoniecznie zadziała dla drugiej. Kluczowe jest dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i wyrażanie wsparcia w sposób, który jest akceptowalny dla danej osoby.

Podsumowanie

Ataki paniki i zespół lęku napadowego to wyzwania, które mogą znacząco wpływać na jakość życia osoby cierpiącej na te dolegliwości. Diagnoza opiera się na kompleksowej ocenie objawów psychicznych i fizycznych. Skuteczne leczenie obejmuje psychoterapię, farmakoterapię, trening relaksacyjny, terapie grupowe i edukację pacjentów. Istotne jest zrozumienie przebiegu ataków oraz skorzystanie z zintegrowanego podejścia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Profesjonalna pomoc i wsparcie społeczne są niezbędne dla skutecznego zarządzania tymi zaburzeniami - dlatego pamiętaj o tym, by z podobnymi problemami zawsze zgłosić się do lekarza!

Zobacz też:

Zdrowie psychiczne

Depresja

Depresja może dotknąć osobę w każdym wieku. Dowiedz się więcej o objawach, rodzajach i sposobach leczenia tej choroby.

Zdrowie psychiczne

ADHD u dorosłych

Sprawdź jakie są najczęstsze objawy ADHD u dorosłych. Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Zdrowie psychiczne

Nerwica

Nerwica to choroba niszcząca relacje pacjenta z otoczeniem. Sprawdź jak prawidłowo diagnozować i leczyć nerwicę.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.