Depresja atypowa top banner
4 min. czytania

Depresja atypowa

Czym jest depresja atypowa? Jak rozpoznać jej objawy - więcej informacji w artykule.

  1. Strona główna
  2. /Twoje zdrowie
  3. /Co leczymy
  4. /Depresja atypowa

Depresja atypowa

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Depresja to globalny problem, obok którego ciężko jest przejść obojętnie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że współcześnie na całym świecie dotyka ona nawet 5% całej populacji, skutecznie utrudniając codzienne funkcjonowanie. Nieleczona depresja może mieć ogromny negatywny wpływ na życie chorego - właśnie dlatego tak ważne jest to, by dokładnie poznać zasady działania tego zaburzenia. W niniejszym tekście skupiamy się na konkretnej postaci zaburzeń depresyjnych; depresji atypowej.

Czym jest depresja atypowa?


Depresja atypowa to forma zaburzenia depresyjnego, która różni się od klasycznej depresji pod wieloma różnymi względami. W odróżnieniu od typowej depresji, gdzie dominujące są objawy takie jak przygnębienie, smutek i brak energii, depresja atypowa charakteryzuje się alternatywnymi symptomami, co utrudnia diagnozowanie choroby.

Jednym z kluczowych objawów depresji atypowej jest na przykład wzmożony apetyt, który może prowadzić do nadmiernej konsumpcji jedzenia i przyrostu masy ciała. W przeciwieństwie do typowej depresji, gdzie często obserwuje się spadek apetytu i utratę wagi, osoby z depresją atypową mogą odczuwać silne pragnienie pokarmów, szczególnie tych o wysokiej zawartości kalorii i węglowodanów.

Zakłada się, że depresja atypowa stanowi nawet 20% wszystkich zaburzeń depresyjnych występujących u osób z innymi zaburzeniami nastroju. Pojawia się we wcześniejszym wieku niż depresja typowa, jest chorobą chroniczną i zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. 

Warto również zaznaczyć, że depresja atypowa może współistnieć z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia snu czy zespół lęku napadowego. Jest to ważny czynnik, który należy brać pod uwagę w trakcie uwzględnienia diagnozy i planowania leczenia.

Zanim pójdziesz do psychiatry,  
wykonaj podstawowe badania!

Przyczyny depresji atypowej

Przyczyny powstawania depresji atypowej mogą być różnorodne i złożone, a ich dokładny mechanizm nie jest jeszcze w pełni zrozumiany przez współczesną naukę. Jednakże najnowsze badania sugerują, iż istnieje wiele czynników zarówno genetycznych, biologicznych, jak i środowiskowych, które mogą przyczynić się do rozwoju tego zaburzenia. 

Czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w podatności na depresję atypową. Badania wykazały, że istnieje dziedziczna skłonność do występowania zaburzeń depresyjnych, w tym również do formy atypowej. Osoby mające bliskich krewnych z historią depresji mogą być bardziej narażone na ryzyko rozwoju tego schorzenia.

Czynniki biologiczne, takie jak nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego, również mogą przyczynić się do depresji atypowej. Zaburzenia w regulacji neuroprzekaźników, takich jak serotonina czy dopamina, mogą prowadzić do zmiany nastroju i poziomu energii, co jest charakterystyczne dla depresji atypowej.

Także stres i traumatyczne doświadczenia życiowe mogą być ważnymi czynnikami wyzwalającymi depresję atypową u osób genetycznie podatnych. Czynniki takie jak utrata bliskiej osoby, problemy w relacjach interpersonalnych, trudności finansowe czy problemy zdrowotne mogą prowadzić do wzrostu poziomu stresu i nasilenia objawów depresyjnych.

Niektóre badania sugerują również, że czynniki hormonalne mogą mieć wpływ na rozwój depresji atypowej. Zmiany hormonalne, takie jak te występujące w okresie menopauzy u kobiet, mogą wpływać na równowagę neuroprzekaźników i predysponować do wystąpienia objawów depresyjnych.

Objawy depresji atypowej

Depresja atypowa charakteryzuje się specyficznymi objawami, które różnią ją od klasycznej depresji. Poniżej przedstawiamy najczęstsze i najbardziej charakterystyczne objawy tej formy zaburzenia depresyjnego:

  1. Wzmożony apetyt. Osoby z depresją atypową często doświadczają wzmożonego apetytu, co prowadzi do nadmiernej konsumpcji pokarmów, zwłaszcza tych bogatych w węglowodany i tłuszcze. Wzrost masy ciała jest częstym skutkiem tego objawu.
  2. Senność (hipersomnia). Senność jest powszechnym objawem depresji atypowej. Pacjenci mogą odczuwać senność i ospałość przez większość dnia, nawet po długim i zdrowym śnie nocnym. Trudności z utrzymaniem się na czujności i skupieniem uwagi są charakterystyczne dla tego objawu.
  3. Odczuwanie ciężkości w kończynach. Osoby dotknięte depresją atypową mogą odczuwać ciężkość i zmęczenie w kończynach, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Czują się one jakby miały "ciężkie nogi", co prowadzi do obniżenia motywacji i aktywności.
  4. Wzmożona reakcja na pozytywne bodźce. Pacjenci z depresją atypową mogą doświadczać chwilowej ulgi lub zadowolenia, chociaż ich ogólny nastrój pozostaje przygnębiony.
  5. Strach przed odrzuceniem. Osoby cierpiące na depresję atypową mogą wykazywać się wzorcem zachowań wskazującym na zwiększony lęk przed odrzuceniem, co wpływa na ich możliwość zdrowego budowania relacji. 
  6. Istnieje także szereg objawów, które mogą pokrywać się częściowo z typową depresją, tak jak na przykład anhedonia (brak odczuwania radości z wcześniej cieszących chorego zachowań, np. poświęcania czasu na hobby), przewlekła melancholia i smutek, problemy z pamięcią, myśli samobójcze. 

Objawy depresji atypowej mogą być różnorodne i złożone, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą, jeśli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w złagodzeniu objawów i poprawie jakości życia pacjenta.

Rozpoznanie depresji atypowej

Diagnoza depresji atypowej może być trudna, ale kluczowa dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia pacjenta. Istnieją różne metody diagnozowania tej formy depresji, które pomagają lekarzom zrozumieć i ocenić objawy pacjenta.

Podczas diagnozowania depresji atypowej, lekarz przede wszystkim przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem, aby zebrać informacje dotyczące jego historii zdrowia, objawów depresyjnych oraz ewentualnych czynników wyzwalających. Ważne jest również omówienie przebiegu objawów, ich częstości występowania oraz wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Po przeprowadzeniu wywiadu lekarz może skorzystać z różnych narzędzi diagnostycznych, takich jak kwestionariusze oceniające objawy depresyjne. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi jest Kwestionariusz Depresji Becka (BDI), który pozwala na subiektywną ocenę nasilenia objawów depresji przez pacjenta.

W diagnozie depresji atypowej istotne jest również wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów depresyjnych, takich jak choroby fizyczne czy stosowanie leków. Dlatego lekarz może zlecić badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, aby wykluczyć inne schorzenia.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i przeprowadzeniu odpowiednich badań, lekarz dokonuje ostatecznej oceny, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć diagnozę depresji atypowej. Ważne jest, aby diagnoza była precyzyjna i oparta na obiektywnych kryteriach diagnostycznych, aby zapewnić odpowiednie leczenie i wsparcie dla pacjenta.

Bezpłatne wizyty lekarskie 
w aplikacji lub przychodni.

Leczenie depresji atypowej

Współczesne metody leczenia depresji atypowej oferują nadzieję na poprawę stanu psychicznego i jakości życia pacjentów. Obejmują one różnorodne podejścia terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby dotkniętej tym schorzeniem.

Leczenie farmakologiczne jest jedną z głównych metod terapii depresji atypowej. Leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, mogą być skuteczne w łagodzeniu objawów depresyjnych i przywracaniu równowagi neurochemicznej w mózgu. Ważne jest jednak, aby dobór leku był dokładnie dostosowany do potrzeb pacjenta i monitorowany przez lekarza.

Terapia psychoterapeutyczna, zwłaszcza kognitywno-behawioralna terapia (CBT), również stanowi skuteczną formę leczenia depresji atypowej. Poprzez identyfikację i zmianę negatywnych myśli oraz zachowań, terapia ta pomaga pacjentom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i nawiązywać bardziej pozytywne sposoby funkcjonowania.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczne leczenie depresji atypowej często wymaga podejścia wieloaspektowego, które uwzględnia zarówno aspekty biologiczne, jak i psychospołeczne schorzenia. Ważne jest również zaangażowanie pacjenta w proces leczenia i wsparcie społeczne, które mogą pomóc w utrzymaniu motywacji i poprawie jakości życia w długim okresie. Warto pamiętać, że każdy pacjent jest inny, dlatego leczenie powinno być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.

Podsumowanie 

Depresja atypowa to poważne zaburzenie psychiczne, które może znacząco wpłynąć na życie osób dotkniętych tym schorzeniem. Z charakterystycznymi objawami, takimi jak wzmożony apetyt, senność i uczucie ciężkości, depresja atypowa wymaga odpowiedniej diagnozy i skutecznego leczenia. Dzięki nowoczesnym metodom terapeutycznym, takim jak terapia farmakologiczna, psychoterapia i terapie uzupełniające, istnieje nadzieja na poprawę stanu psychicznego i jakości życia pacjentów. Ważne jest również zrozumienie indywidualnych potrzeb każdej osoby dotkniętej tym schorzeniem oraz wsparcie ze strony najbliższych i specjalistów.

Zobacz też:

Zdrowie psychiczne

Ataki paniki

Ataki paniki to przypadłość na którą cierpi prawie 10% społeczeństwa. Jak rozpoznać napad paniki i jak sobie z nim radzić? Wyjaśniamy!

Zdrowie psychiczne

Depresja

Depresja może dotknąć osobę w każdym wieku. Dowiedz się więcej o objawach, rodzajach i sposobach leczenia tej choroby.

Zdrowie psychiczne

ADHD u dorosłych

Sprawdź jakie są najczęstsze objawy ADHD u dorosłych. Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.