bezsennosc-zaburzenia-snu-insomnia-top-banner
8 min. czytania

Bezsenność

Trudności w zasypianiu to przypadłość, która dotyka coraz większą liczbę Polaków. Kiedy te trudności to już bezsenność?

 1. Strona główna
 2. /Twoje zdrowie
 3. /Co leczymy
 4. /Bezsenność

Bezsenność

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Zdrowy sen to podstawa codziennego życia i prawidłowego funkcjonowania. Deficyty i zaburzenia snu mogą prowadzić nie tylko do samego zmęczenia, ale również wielu problemów zdrowotnych, których najlepiej jest unikać! Powszechnym problemem związanym ze snem jest bezsenność, która dotyka wielu osób na całym świecie. Skąd bierze się bezsenność, jakie są jej przyczyny i jak radzić sobie z tym zaburzeniem? Jeśli szukacie odpowiedzi na te pytania, z pomocą przychodzi nasz artykuł!

Sen - jak działa?

Sen jest jednym z podstawowych procesów neurofizjologicznych organizmu każdego człowieka. Składa się on z kilku faz, które powtarzają się cyklicznie w trakcie nocy.

Faza pierwsza, znana jako sen NREM (Non-Rapid Eye Movement) to początkowa faza snu, która trwa zwykle około 5-10 minut. W tej fazie organizm przygotowuje się do głębszego snu. Aktywność mózgu spada, mięśnie się relaksują, a oddech i rytm serca zwalniają.

Kolejne stadium snu to kontynuacja fazy NREM, która trwa około 20-30 minut. W tej fazie organizm przechodzi w stan snu płytkiego, a mózg generuje charakterystyczne fale snu o niskiej częstotliwości. Występują również tzw. kompleksy K, które są związane z eliminacją niepotrzebnych informacji z pamięci.

Następne stadium to głęboki sen NREM, nazywany również fazą snu delta. Jest to najgłębsza faza snu, w której organizm regeneruje się. Występują w niej wolne fale delta, a aktywność mózgu jest minimalna.

Faza druga, REM (Rapid Eye Movement) to faza, w której występują intensywne ruchy gałek ocznych, a aktywność mózgu przypomina aktywność w stanie czuwania. W fazie REM występuje również silne poruszanie mięśniami, co jest związane z ożywczym snem. W fazie REM również występują marzenia senne.

Cały cykl snu, który obejmuje przejście przez fazy NREM i REM, trwa około 90-120 minut i powtarza się kilkukrotnie w nocy. W miarę upływu czasu, proporcje między fazami NREM a REM ulegają zmianom, przy czym czas trwania fazy REM staje się coraz dłuższy w drugiej połowie snu.

Sen jest procesem istotnym dla regeneracji organizmu. W trakcie snu zachodzi wiele zmian w organizmie, takich jak zmniejszenie aktywności mięśniowej, spowolnienie oddechu i rytmu serca, obniżenie temperatury ciała, wzrost wydzielania hormonów wzrostu, a także przyspieszenie procesów związanych z naprawą i odbudową tkanek. Sen odgrywa także ważną rolę w procesach poznawczych, takich jak pamięć, uczenie się, emocje.

Nie możesz zasnąć pomimo zmęczenia? Wykonaj nasz pakiet badań bez skierowania!
Kup pakiet

Bezsenność - co to takiego?

Bezsenność (insomnia) to problem z zasypianiem, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Jest to zaburzenie snu, które charakteryzuje się trudnościami w zaśnięciu, utrzymaniu snu lub niską jakością snu. Może prowadzić do zmęczenia, rozdrażnienia, pogorszenia funkcjonowania w ciągu dnia oraz innych negatywnych skutków dla zdrowia i jakości życia.

Statystyki wskazują, że w ciągu swojego życia nawet połowa spośród wszystkich osób na całym świecie doświadcza objawów bezsenności. Warto zaznaczyć, że bezsenność dotyka zarówno dzieci, osoby dorosłe oraz starsze.

Rodzaje bezsenności

Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów bezsenności. Odpowiednie rozpoznanie konkretnego typu bezsenności ułatwia późniejsze leczenie. Wymienić można:

 • Bezsenność początkowa. Jest to rodzaj bezsenności, w którym osoba ma trudności z zasypianiem na początku nocy. Może to być spowodowane np. niepokojem, stresem, zbyt dużym pobudzeniem emocjonalnym lub złymi nawykami przed snem, takimi jak picie kawy lub korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem.
 • Bezsenność zachowująca. Jest to rodzaj bezsenności, w którym osoba ma trudności z utrzymaniem snu w ciągu nocy. Osoba może budzić się wielokrotnie w nocy i mieć trudności z ponownym zaśnięciem, co prowadzi do fragmentarycznego i niespokojnego snu. Przyczyny bezsenności zachowującej mogą być związane z medycznymi schorzeniami, takimi jak bezdech senny, ból ciała, refluks żołądkowo-przełykowy, a także z czynnikami psychologicznymi, takimi jak stres, depresja czy lęki.
 • Bezsenność terminalna. Jest to rodzaj bezsenności, w którym osoba budzi się zbyt wcześnie rano, zanim jest w pełni wypoczęta. Osoba może budzić się zbyt wcześnie, nawet o kilka godzin przed planowanym czasem pobudki, i nie być w stanie ponownie zasnąć. Może to być związane z zaburzeniami rytmu dobowego, takimi jak bezdech senny, stres, depresja lub nieprawidłowe nawyki dotyczące snu.

Ze względu na długość trwania wyróżnia się:

 • Bezsenność przewlekła. Jest to rodzaj bezsenności, która trwa dłużej niż jeden miesiąc. Może być spowodowana przez różnorodne przyczyny, takie jak choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne, stres, zmiany w stylu życia, a także nieprawidłowe nawyki dotyczące snu. Bezsenność przewlekła może powodować poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego, takie jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z pamięcią i koncentracją, pogorszenie nastroju oraz obniżenie jakości życia.
 • Bezsenność okresowa. Jest to rodzaj bezsenności, który występuje okresowo, na przykład w czasie epizodów zwiększonego stresu, zmiany strefy czasowej, hormonalnych zmian w organizmie lub w wyniku innych przejściowych czynników. Może być tymczasowa i zazwyczaj ustępuje samoistnie po ustąpieniu przyczyny.
 • Bezsenność przygodna (krótkotrwała). To typ bezsenności, który trwa krótko, na przykład przez 2 czy 3 tygodnie. Ten rodzaj bezsenności najczęściej powodowany jest problemami bieżącymi, na przykład zwiększonym stresem.

Na szczególną uwagę zasługuje bezsenność pierwotna, która dzieli się na trzy inne podtypy:

 1. bezsenność idiopatyczna - rodzaj bezsenności pierwotnej, w której zbyt krótki, zaburzony, płytki i przerywany sen wynika z uwarunkowań genetycznych.
 2. bezsenność psychofizjologiczna - najczęstszy rodzaj bezsenności pierwotnej, powiązany z chwilowym stresem lub trudną sytuacją życiową.
 3. bezsenność subiektywna - bezsenność pierwotna o nieokreślonej przyczynie; chorzy skarżą się na problemy ze snem, jednak nie udaje się odnaleźć obiektywnych nieprawidłowości snu w przeprowadzanych badaniach.

Bezsenność w ciąży

Bezsenność może być częstym problemem u kobiet w ciąży z powodu hormonalnych zmian, dyskomfortu fizycznego i emocjonalnego oraz zmian w stylu życia. Leczenie bezsenności w czasie ciąży powinno być ostrożne ze względu na ewentualne ryzyko dla płodu -niektóre metody farmakologiczne muszą być z tego powodu wykluczone. Zalecane są metody niefarmakologiczne, takie jak poprawa higieny snu, unikanie stresu, a także specjalistyczne porady lekarskie.

Bezsenność - problemy osób starszych

Bezsenność jest również częstym problemem u osób starszych z powodu zmian w strukturze snu, chorób współistniejących oraz innych czynników związanych z procesem starzenia się organizmu. Leczenie bezsenności u osób starszych może wymagać indywidualnego podejścia, uwzględniającego stan zdrowia oraz inne czynniki. Może obejmować zarówno terapie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne, takie jak modyfikacje stylu życia czy terapię behawioralną.

Objawy kliniczne bezsenności

Mogłoby się wydawać, że objawy bezsenności definiuje sama nazwa problemu - a jednak nic bardziej mylnego! Mówiąc o objawach bezsenności, warto brać pod uwagę to, że mówi się nie tylko o trudnościach w zasypianiu, ale również o towarzyszących zaburzeniach rytmu snu.

W ocenie objawów bezsenności oraz w procesie diagnostycznym przyczyn choroby pomocne są kryteria diagnostyczne problemów z zasypianiem, do których należą częstotliwość występowania problemu, czas trwania snu oraz wpływ na funkcjonowanie w ciągu dnia.

korzystanie z telefonu przed snem

Przyczyny bezsenności

Bezsenność może być wynikiem różnorodnych czynników, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Problemy ze snem wywoływać mogą na przykład: stres, nieodpowiednia higiena snu, choroby somatyczne, nieprawidłowości w rytmie snu, przyjmowanie niektórych leków czy nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu. Oto kilka przykładowych przyczyn bezsenności:

 • Stres i problemy emocjonalne.
  Silne emocje, takie jak stres, niepokój, depresja mogą prowadzić do trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.
 • Nieodpowiedni styl życia.
  Niezdrowy styl życia, taki jak nieregularne godziny snu, spożywanie dużych ilości kofeiny lub alkoholu przed snem, brak regularnej aktywności fizycznej czy niewłaściwe nawyki związane ze snem mogą negatywnie wpływać na jakość snu.
 • Inne problemy zdrowotne.
  Różnego rodzaju schorzenia i choroby mogą powodować problemy ze snem, takie jak ból chroniczny, bezdech senny, refluks żołądkowo-przełykowy, astma oraz inne problemy układu oddechowego, choroby hormonalne czy zaburzenia neurologiczne.
 • Czynniki środowiskowe.
  Czynniki związane z otoczeniem, takie jak hałas, jasne światło w sypialni, niekomfortowe warunki snu, zmiana środowiska czy nieodpowiednia temperatura pomieszczenia, mogą wpływać na jakość snu.
 • Nieprawidłowości w rytmie snu.
  Zaburzenia rytmu snu, takie jak zespół opóźnionej fazy snu, mogą powodować trudności z zasypianiem lub utrzymaniem regularnego rytmu snu.
 • Używanie leków lub substancji psychoaktywnych.
  Niektóre leki, takie jak leki przeciwhistaminowe, sterydy, leki na nadciśnienie, antydepresanty czy substancje psychoaktywne, takie jak kofeina czy alkohol, mogą wpływać na sen i prowadzić do bezsenności.

Warto pamiętać, że bezsenność może być wynikiem kombinacji różnych przyczyn, a diagnoza powinna być ustalana przez lekarza na podstawie dokładnego wywiadu medycznego i oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ustalenie przyczyny bezsenności jest niezwykle ważne - pozwala bowiem na wdrożenie odpowiednich sposobów leczenia.

Diagnozowanie bezsenności

Diagnozowanie zaburzeń snu może wymagać różnych metod, w zależności od rodzaju podejrzewanego zaburzenia. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od konsultacji chorego z lekarzem. Podstawowe badania fizykalne oraz omówienie historii choroby mogą pomóc w działaniach diagnostycznych.

W diagnozowaniu zaburzeń snu może pomóc na przykład polisomnografia (PSG).Jest to kompleksowe badanie, które monitoruje różnorodne parametry związane ze snem, takie jak aktywność mózgu, ruchy oczu, ruchy mięśniowe, czynność serca i ciśnienie krwi, szybkość oddechów, wysycenie krwi tlenem, oraz inne parametry fizjologiczne. PSG jest uważane za "złoty standard" w diagnozowaniu wielu rodzajów zaburzeń snu.

Pomocne są także testy diagnostyczne na obecność substancji psychoaktywnych. Statystyki wskazują, że w wielu przypadkach za bezsenność odpowiadają uzależnienia. W przypadku podejrzenia, że używanie substancji psychoaktywnych może wpływać na jakość snu, mogą być wykonywane testy diagnostyczne w celu wykrycia w organizmie obecności takich substancji jak kofeina, alkohol, narkotyki czy leki.

W diagnostyce bezsenności wykorzystuje się również monitorowanie ruchów ciała podczas snu. Ten rodzaj badania polega na mierzeniu napięcia mięśniowego, ruchów kończyn czy mimowolnych ruchów ciała, co może być przydatne w diagnozowaniu zaburzeń ruchowych w trakcie snu.

Podstawę wielu problemów ze snem mogą stanowić zaburzenia hormonalne. Ich diagnostyka może przyczynić się do wykrycia przyczyny choroby.

Elementem diagnozowania bezsenności może być również złożony wywiad z pacjentem, mogący w przyszłości posłużyć do stworzenia dziennika snu. Dziennik snu to podstawowe narzędzie w diagnozowaniu bezsenności, które pełnić może ważną rolę w trakcie leczenia problemu. W dzienniku zawiera się między innymi takie elementy jak oceny symptomów, nawyków snu, stylu życia, historii medycznej, całkowity czas snu. Czynniki te mogą wpływać na sen.

Leczenie zaburzeń snu - bezsenność

Leczenie bezsenności może obejmować różnorodne metody, w zależności od przyczyny i nasilenia problemu. Oto kilka powszechnie stosowanych metod leczenia bezsenności:

 1. Terapia behawioralna: Jest to podejście terapeutyczne, które może obejmować edukację pacjenta na temat zdrowych nawyków snu, takich jak regularny rytm snu, przestrzeganie zasad higieny snu, unikanie stymulantów przed snem, tworzenie odpowiedniego środowiska do snu, stosowanie technik relaksacyjnych i zmiany niezdrowych wzorców myślenia związanych z bezsennością.

 2. Leczenie farmakologiczne: Leki nasenne przepisywane na receptę przez lekarza, mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów bezsenności i ułatwieniu zasypiania. Należy jednak stosować je ściśle z zaleceniami lekarza, ze względu na potencjalne działania niepożądane oraz ewentualne ryzyko uzależnienia. Trzeba także pamiętać, że w niektórych przypadkach leki nasenne pełnią jedynie formę leczenia objawowego.

 3. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT-I): Jest to specjalny rodzaj terapii behawioralnej, który skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli, przekonań i zachowań związanych z bezsennością. Może być stosowana jako skuteczna metoda leczenia bezsenności.

 4. Terapia relaksacyjna. Takie metody jak relaksacja mięśni, medytacja, techniki oddechowe, aromaterapia czy inna terapia relaksacyjna mogą pomóc w redukcji stresu i napięcia, co może przyczynić się do poprawy snu.

 5. Modyfikacja stylu życia. Zmiany w stylu życia, takie jak regularne uprawianie aktywności fizycznej, unikanie alkoholu, kofeiny i ciężkich posiłków przed snem, utrzymanie regularnego harmonogramu snu i tworzenie sprzyjającego środowiska do spania (np. ciemny i cichy pokój) mogą być pomocne w poprawie jakości snu.

 6. Leczenie przyczynowe. W przypadku, gdy bezsenność jest spowodowana innymi schorzeniami, takimi jak obturacyjny bezdech senny, zespół niespokojnych nóg (RLS), depresja czy inne problemy zdrowotne, leczenie tych schorzeń może przynieść poprawę jakości snu.

Bezsenność jest powszechnym problemem zdrowotnym, który może wpływać na jakość życia i zdrowie. Leczenie bezsenności powinno być dopasowane indywidualnie do przyczyn i rodzaju problemu, uwzględniając zarówno leczenie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. W przypadku trudności ze snem, warto skonsultować się z lekarzem w celu prawidłowej diagnostyki problemu i odpowiedniego leczenia. Zdrowy stylu życia, prawidłowe nawyki dotyczące snu i zarządzanie stresem również mogą odegrać istotną rolę w zapobieganiu bezsenności.

Zobacz też:

Neurologiczne

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona znacząco wpływa na jakość życia pacjenta. W tym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia choroby Parkinsona.

Neurologiczne

Ból ucha

Ból ucha to niekomfortowa przypadłość, która zaburza nasze codzienne funkcjonowanie. Jakie są przyczyny jego powstawania?

Neurologiczne

Zawroty głowy

Co mogą oznaczać Twoje zawroty głowy? W artykule poznasz, jakie są przyczyny oraz sposoby leczenia tych nieprzyjemnych dolegliwości.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.