Depresja lekooporna top banner
4 min. czytania

Depresja lekooporna

Depresja lekooporna - odkryj najnowsze metody leczenia depresji i terapii, w tym programy lekowe. Dowiedz się więcej na stronie Jutro Medical o skutecznych rozwiązaniach dla depresji lekoopornej.

 1. Strona główna
 2. /Twoje zdrowie
 3. /Co leczymy
 4. /Depresja lekooporna

Depresja lekooporna

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Walka z depresją to trudne zadanie - zarówno dla chorego, jak i lekarzy, ale także, w szerszym ujęciu, dla społeczeństwa. Ciągły rozwój nauk medycznych sprawia, że odpowiednie leki, przy wsparciu psychoterapii, potrafią przynieść ulgę osobom mierzącym się z depresją. Co jednak zrobić wtedy, kiedy leki przeciwdepresyjne nie przynoszą efektu? Depresja lekooporna, bo o niej mowa, charakteryzuje się specyficznymi cechami, które poznacie, sięgając po nasz artykuł! 

Zaburzenia depresyjne to problem, który dotyka milionów ludzi na całym świecie - i chociaż z roku na rok społeczna świadomość dotycząca tego schorzenia rośnie, głównym problemem w walce z chorobą pozostaje między innymi społeczna tabuizacja. 

Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy płci. Statystyki wskazują jednak na to, że kobiety częściej cierpią na depresję niż mężczyźni. Około 4% ludzi na całym świecie cierpi na depresję - w tym około 5% dorosłych (w większości kobiety), a także około 6% osób starszych powyżej sześćdziesiątego roku życia. Na całym świecie na depresję choruje niemalże 300 milionów osób. Szacuje się, że po poradzie lub w ciąży nawet co dziesiąta kobieta może przechodzić przez epizod depresyjny (depresja poporodowa). 

Depresja nie należy do chorób nowych, jednak mimo znacznego postępu technologicznego w dziedzinie terapii i farmakoterapii depresji - nadal stanowi duży problem. Dane WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) sugerują, że nawet około 70% wszystkich chorujących na depresję w krajach nisko i średnio rozwiniętych - nie uzyskuje pomocy, głównie z przyczyn związanych ze stygmatyzacją społeczną.

Depresja - choroba cywilizacyjna XXI wieku

Depresja, określana jako choroba cywilizacyjna, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych naszych czasów. Współczesny tryb życia, charakteryzujący się szybkim tempem, wysoką presją społeczną i zawodową oraz ciągłym narażeniem na stres, przyczynia się do rosnącej liczby osób dotkniętych tym zaburzeniem. 

Dodatkowo, zmiany w strukturze społecznej, takie jak osamotnienie czy erozja więzi rodzinnych i społecznych, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia depresji.

Rozpoznanie i leczenie depresji jako choroby cywilizacyjnej wymaga zatem nie tylko postępów w medycynie, ale także zmian w percepcji społecznej i budowania wsparcia na różnych poziomach społecznych. Niestety, nie w przypadku wszystkich chorych cierpiących na depresję nawet najnowsze leki - przynoszą ulgę. Depresja lekooporna rządzi się swoimi prawami, wymagając od lekarza i chorego konkretnych kroków w celu zwalczenia tej trudnej przypadłości.

Bez kolejek i bez tematów tabu. 
Odkryj przychodnię Jutro Medical.

Na czym polega depresja lekooporna?

Depresja lekooporna to szczególny rodzaj zaburzenia depresyjnego, który charakteryzuje się brakiem odpowiedzi na standardowe terapie farmakologiczne stosowane w leczeniu depresji. W świetle najpopularniejszej definicji mówimy o niej wówczas, gdy co najmniej dwie różne terapie antydepresyjne, stosowane w odpowiedniej dawce i przez odpowiedni czas, nie przynoszą poprawy w stanie pacjenta. Depresja lekooporna stanowi poważne wyzwanie zarówno dla osób cierpiących, jak i dla lekarzy, psychologów oraz badaczy próbujących znaleźć skuteczniejsze metody leczenia.

Częstość występowania depresji lekoopornej jest trudna do precyzyjnego określenia, ponieważ zależy od różnych czynników, takich jak wcześniejsza historia choroby, obecność innych zaburzeń psychicznych czy ogólny stan zdrowia pacjenta. Szacuje się, że do 30% osób cierpiących na depresję może doświadczać formy lekoopornej, co pokazuje skalę problemu i potrzebę intensywnych badań w tej dziedzinie - ponad dwa razy więcej chorych nie reaguje na pierwszy podawany lek, wymagając dalszej diagnostyki i odpowiedniego doboru środków farmaceutycznych. 

Co w praktyce oznaczają podane wyżej liczby? Wskazują one wyraźnie na to, że dla niemal ⅓ chorych na depresję walka z chorobą jest jeszcze trudniejsza, gdyż nie mogą pomóc w niej klasyczne leki.

Jak objawia się depresja lekooporna?

Depresja lekooporna jest formą depresji, która nie reaguje na tradycyjne metody leczenia farmakologicznego. Co do zasady, objawy depresji lekoopornej nie różnią się od objawów klasycznej depresji. Zatem rozpoznawanie tego specyficznego rodzaju depresji opiera się głównie na reakcji pacjenta na leczenie, a nie na rodzaju występujących symptomów. 

Typowe objawy depresji, które mogą utrzymywać się lub nie ulec poprawie pomimo stosowania leków antydepresyjnych, to między innymi:

 • Poczucie smutku, przygnębienia lub życiowej pustki – utrzymujący się przez większość dnia ciężki smutek, który nie znika nawet w sytuacjach, które wcześniej sprawiały przyjemność.
 • Utrata zainteresowań – znaczne zmniejszenie zainteresowania lub odczuwanej przyjemności wynikającej z wszelkich aktywności, nawet tych, które kiedyś były pasjonujące dla chorego.
 • Zmiany w apetycie lub wadze – znaczna utrata wagi (gdy nie jest się na diecie) lub przyrost wagi, a także zmniejszenie lub zwiększenie apetytu.
 • Zaburzenia snu – bezsenność (problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu) lub nadmierna senność (hipersomnia) niemal każdego dnia.
 • Zmęczenie lub brak energii – uczucie ciągłego, przytłaczającego zmęczenia lub braku energii prawie każdego dnia, które znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie.
 • Trudności z koncentracją – problemy z koncentracją, pamięcią oraz trudności w podejmowaniu decyzji, które mogą wpływać na codzienne zadania i obowiązki.
 • Myśli samobójcze lub próby samobójcze – myśli o śmierci lub samobójstwie, które nie muszą prowadzić do rzeczywistych prób samobójczych, jednak są wystarczająco intensywne, by wzbudzać niepokój.

W przypadku braku poprawy i ciągłego występowania objawów, mimo zastosowania co najmniej dwóch różnych rodzajów leczenia antydepresyjnego, zastosowanych w odpowiednich dawkach i czasie, należy rozważyć możliwość występowania depresji lekoopornej.

Depresja lekooporna – co wpływa na skuteczność leczenia depresji? Diagnozowanie problemu

W teorii wydawać by się mogło, że na podstawie opisanych wcześniej kryteriów - diagnozowanie depresji lekoopornej to coś łatwego. Nic bardziej mylnego!

Diagnozowanie depresji lekoopornej jest procesem skomplikowanym i wymaga precyzyjnego zrozumienia historii medycznej pacjenta oraz odpowiedzi na stosowane leczenie. Depresja uznawana jest za lekooporną, gdy pacjent nie wykazuje odpowiedzi na co najmniej dwa różne kuracje antydepresyjne, zastosowane w adekwatnych dawkach i przez odpowiedni czas, zazwyczaj przez okres minimum 6-8 tygodni każda.

Jednakże, zanim postawiona zostanie diagnoza depresji lekoopornej, ważne jest, by wykluczyć kilka potencjalnych czynników, które mogą sztucznie sugerować oporność na leczenie. 

Czasami objawy depresji mogą być wynikiem innych, niezdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia osobowościzaburzenia lękowe czy choroby dwubiegunowe. Również niektóre choroby somatyczne, jak niedoczynność tarczycy, mogą naśladować objawy depresji.

Oprócz tego, aby leczenie było skuteczne, leki muszą być przyjmowane zgodnie z zaleceniami, w odpowiednich dawkach i przez odpowiedni czas. Niestosowanie się do tych wytycznych może prowadzić do błędnych wniosków o oporności na leczenie. Dodatkowo niektóre leki mogą wpływać na skuteczność antydepresantów, obniżając ich efektywność lub zwiększając ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, co pacjenci mogą interpretować jako brak poprawy.

Diagnozowanie może utrudnić także pominięcie innych form terapii niż farmakoterapia; w leczeniu praktycznie każdego zaburzenia psychicznego kluczowe jest uwzględnienie metod psychoterapii jako formy leczenia.

Przed wizytą u psychiatry 
zawsze wykonaj podstawowe badania

Co zamiast leków na depresję? Leczenie depresji lekoopornej

Leczenie depresji lekoopornej stanowi duże wyzwanie terapeutyczne, ale postęp w medycynie przynosi nowe nadzieje dla pacjentów, którzy nie reagują na tradycyjne metody terapii. 

Farmakoterapia jest zazwyczaj pierwszą linią leczenia w przypadku klasycznej depresji. W sytuacji stwierdzonej lekooporności lekarze mogą zdecydować się na zastosowanie innych klas leków antydepresyjnych lub na kombinację leków z różnych grup, aby zwiększyć szanse na sukces terapeutyczny. Możliwe jest również dodanie leków z innych grup, takich jak stabilizatory nastroju, leki przeciwpsychotyczne czy leki przeciwlękowe. 

Psychoterapia jest równie ważnym elementem leczenia, szczególnie w kontekście długoterminowego zarządzania chorobą i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w trakcie depresji. Terapie takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia interpersonalna lub psychodynamiczna mogą być skuteczne w leczeniu symptomów depresji, nawet w przypadkach lekoopornych.

Esketamina to stosunkowo nowa metoda leczenia depresji, od niedawna dostępna i refundowana również w Polsce, która pokazuje obiecujące wyniki w przypadku pacjentów z depresją lekooporną. Jest to substancja, która działa na centralny układ nerwowy, a konkretnie na receptor NMDA, który odpowiada za odbieranie większości bodźców w układzie. Esketamina działa szybko, co jest kluczowe dla osób cierpiących na ciężką depresję. Jej unikalny mechanizm działania może pomóc tam, gdzie tradycyjne antydepresanty zawodzą. Leczenie esketaminą musi być jednak ściśle monitorowane przez specjalistów z powodu potencjalnych skutków ubocznych i konieczności prawidłowego dawkowania.

Terapia elektrowstrząsami jest kolejną opcją dla pacjentów z depresją lekooporną. Mimo że często kojarzona jest z negatywnymi stereotypami, jest to współcześnie bezpieczna, skuteczna i coraz częściej wykorzystywana metoda leczenia ciężkich przypadków depresji. Polega na indukowaniu kontrolowanych napadów drgawkowych pod ogólnym znieczuleniem, co pomaga w regulacji biochemii mózgu.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS)  to inna, bardziej inwazyjna metoda, która może być rozważana w skrajnie ciężkich przypadkach depresji lekoopornej. Polega na wszczepieniu elektrod do określonych obszarów mózgu, co umożliwia dostarczanie impulsów elektrycznych mających na celu modulację aktywności neuronalnej. Wszczepienie urządzenia jest obarczone stosunkowo niskim ryzykiem ewentualnego niepowodzenia czy powikłań. 

Leczenie depresji lekoopornej wymaga indywidualnego podejścia i często kombinacji wielu różnych metod terapeutycznych. Wciąż trwają badania nad nowymi lekami i terapiami, które mogłyby pomóc tym, którzy nie reagują na standardowe leczenie. Ważne jest, aby pacjenci z depresją lekooporną mieli dostęp do kompleksowej opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego.

Podsumowanie
Depresja lekooporna to jedno z najbardziej złożonych i wyzwanie stawiających zaburzeń w dziedzinie psychiatrii. Charakteryzuje się ona brakiem odpowiedzi na standardowe metody leczenia farmakologicznego, co czyni ją szczególnie trudną do opanowania. Mimo to, w ciągu ostatnich lat zrozumienie tej formy depresji znacznie się poprawiło, co umożliwia lekarzom łatwiejszą i trafniejszą diagnozę, oraz stosowanie coraz bardziej skutecznych strategii terapeutycznych.

W diagnozowaniu depresji lekoopornej kluczowe jest wykluczenie innych możliwych przyczyn, które komplikować leczenie, takich jak niewłaściwa diagnoza, nieadekwatne dawkowanie leków, interakcje lekowe, czy niezdiagnozowane współistniejące zaburzenia. 

Metody leczenia depresji lekoopornej są zróżnicowane i obejmują zarówno formy farmakoterapii, jak i zastosowanie nowych metod leczniczych.

Współczesne podejście do leczenia depresji lekoopornej wymaga kompleksowej opieki i ścisłej współpracy między pacjentem a zespołem lekarskim. Wyzwania stojące przed chorym, mimo że trudne, nie są nie do pokonania. Dzięki ciągłym postępom nauki w zakresie medycyny i lepszemu zrozumieniu mechanizmów zaburzenia, depresja lekooporna stanowi problem, z którym można sobie poradzić. Ważne jest, aby pacjenci cierpiący na tę formę depresji mieli dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i wsparcia psychologicznego, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia!

Zobacz też:

Zdrowie psychiczne

Ataki paniki

Ataki paniki to przypadłość na którą cierpi prawie 10% społeczeństwa. Jak rozpoznać napad paniki i jak sobie z nim radzić? Wyjaśniamy!

Zdrowie psychiczne

Depresja

Depresja może dotknąć osobę w każdym wieku. Dowiedz się więcej o objawach, rodzajach i sposobach leczenia tej choroby.

Zdrowie psychiczne

ADHD u dorosłych

Sprawdź jakie są najczęstsze objawy ADHD u dorosłych. Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.