depresja lękowa objawy leczenie
4 min. czytania

Depresja lękowa

Depresja lękowa to poważne zaburzenie wywołujące lęk i depresyjny nastrój. Jak rozpoznać objawy i skutecznie leczyć depresję lękową? Dowiedz się więcej na stronie Jutro Medical.

  1. Strona główna
  2. /Twoje zdrowie
  3. /Co leczymy
  4. /Depresja lękowa

Depresja lękowa

Coś Cię niepokoi? Zasięgnij porady

Depresja to zaburzenie, o którym od jakiegoś czasu mówi się coraz więcej. To dobry znak - szczególnie, że trudności związane z leczeniem depresji wynikają w dużej mierze ze społecznej stygmatyzacji i tabuizacji problemu. Wyróżnić można wiele rodzajów depresji, w tym między innymi depresję lękową, o której przeczytacie w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! 

Depresja to coraz powszechniejszy problem zdrowotny, dotykający miliony ludzi na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na świecie, dotykając ponad 270 milionów ludzi. W Polsce problem ten również nabiera coraz większego znaczenia, gdzie według danych w ostatnich latach wzrosła liczba osób zdiagnozowanych z depresją o ponad 20%. To tylko niektóre z alarmujących statystyk, które pokazują skalę tego problemu.

Więcej na temat depresji:

Depresja to nie tylko jednostkowe cierpienie chorego, ale również problem społeczny o cywilizacyjnym charakterze. W dzisiejszym świecie wielu ludzi doświadcza chronicznego stresu, presji społecznej i nieustannego napięcia, co może prowadzić do pogłębiania się stanów lękowych i depresyjnych. Wzmożona konkurencja zawodowa, niestabilność ekonomiczna, zawirowania polityczne oraz wpływ mediów społecznościowych na nasze samopoczucie - to tylko kilka czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju depresji. Właśnie z uwagi na to depresję często nazywa się problemem cywilizacyjnym. 

Problem depresji szczególnie zauważalny jest w krajach nisko i średnio rozwiniętych, gdzie epidemia depresji staje się coraz bardziej palącym problemem zdrowotnym. Czynniki takie jak niski poziom świadczeń zdrowotnych, brak dostępu do odpowiedniej opieki psychiatrycznej oraz trudności ekonomiczne mogą prowadzić do wzrostu przypadków depresji. Wpływ na taką sytuację ma również stygmatyzacja społeczna W rezultacie, depresja w krajach nisko i średnio rozwiniętych depresja często pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co tylko pogłębia problem zdrowotny i społeczny.

Depresja lękowa - co to takiego?

Depresja lękowa (nazywana czasem depresją agitowaną lub depresją neurotyczna) to rodzaj zaburzenia psychicznego, w którym występują zarówno objawy depresyjne, jak i lękowe. Charakteryzuje się ona uczuciem przygnębienia, smutku oraz utraty zainteresowania życiem, które są typowe dla depresji, równocześnie jednak towarzyszy im silny niepokój, napięcie oraz obawy charakterystyczne dla stanów lękowych.

Osoby dotknięte depresją lękową często doświadczają chronicznego niepokoju, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Mogą mieć trudności w koncentracji, podejmowaniu decyzji oraz odczuwać nadmierną aktywność psychiczną, która prowadzi do wewnętrznego napięcia. Często występują również objawy fizyczne, takie jak problemy ze snem, zmiany w apetycie, bóle głowy czy problemy z układem trawiennym.

Przyczyny depresji lękowej są złożone i mogą mieć różnorodne podłoże biologiczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Czynniki genetyczne, stres życiowy, traumy emocjonalne oraz nieprawidłowości neurochemiczne mogą przyczynić się do rozwoju tej choroby.

Leczenie depresji lękowej obejmuje różnorodne metody, w tym terapię poznawczo-behawioralną, leki przeciwdepresyjne oraz wsparcie psychoterapeutyczne. Kombinacja tych metod może przynieść najlepsze rezultaty i pomóc osobom cierpiącym na depresję lękową odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Warto podkreślić, że depresja lękowa to poważne zaburzenie psychiczne, które może znacząco wpłynąć na życie osobę dotkniętą nią. Dlatego tak istotne jest zrozumienie jej objawów, przyczyn oraz opcji leczenia, aby móc skutecznie wspierać osoby borykające się z tą chorobą.

Lekarz na NFZ bez tabu 
i bez kolejek. Dołącz już dziś!

Objawy depresji lękowej

Depresja lękowa charakteryzuje się szerokim spektrum objawów, które obejmują zarówno aspekty emocjonalne, jak i somatyczne. Do typowych objawów depresyjnych należą: uczucie przygnębienia, smutku i beznadziei, utrata zainteresowania życiem, zmniejszone poczucie własnej wartości, myśli samobójcze oraz trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji.

W przypadku depresji lękowej, do objawów charakterystycznych dla depresji dochodzą również symptomy lękowe, takie jak nadmierny niepokój, napięcie, obawy oraz poczucie niepewności i zaburzenia snu. Pacjenci mogą doświadczać stałego uczucia niepokoju i obaw, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Ponadto, objawy somatyczne depresji lękowej obejmują różnorodne dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy, kołatanie serca, bóle brzucha, problemy z układem trawiennym, zmiany w apetycie i wadze, oraz drżenie rąk. Te objawy somatyczne mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie codzienne i jakość życia pacjenta.

Wszystkie te objawy mogą występować jednocześnie lub mogą się wzajemnie nasilać, co prowadzi do pogłębienia się cierpienia pacjenta i utrudnienia prowadzenia normalnego życia. Dlatego też istotne jest zrozumienie pełnego spektrum objawów depresji lękowej oraz skuteczne leczenie, które uwzględni zarówno aspekty emocjonalne, jak i somatyczne tego zaburzenia.

Przyczyny depresji lękowej

Depresja neurotyczna jest jednym z rodzajów depresji, która charakteryzuje się silnymi objawami zarówno depresyjnymi, jak i lękowymi. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do powstania depresji lękowej, w tym depresji neurotycznej.

Uważa się, że jednym z głównych czynników ryzyka jest genetyka. Badania sugerują, że istnieje skłonność do występowania zaburzeń psychicznych w rodzinach osób dotkniętych depresją lękową, co wskazuje na rolę dziedziczności w jej etiologii.

Stres życiowy i traumatyczne wydarzenia również mogą odegrać istotną rolę w rozwoju depresji lękowej. Ciągły stres zawodowy, problemy rodzinne, utrata bliskiej osoby czy trudności finansowe mogą prowadzić do pogłębienia się objawów depresyjnych i lękowych.

Niezaprzeczalny wpływ na rozwój depresji lękowej ma również nieprawidłowości neurochemiczne w mózgu. Zaburzenia w funkcjonowaniu neurotransmiterów, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina, mogą powodować zaburzenia nastroju i przyczyniać się do wystąpienia objawów depresji i lęku. Depresję lękową łączy się także z innymi chorobami psychicznymi - zauważa się pewne korelacje między występowaniem depresji tego typu a zaburzeniami takimi jak ADHD czy choroba afektywna dwubiegunowa.

Przeczytaj także:

Istnieje także model, który stara się wytłumaczyć występowanie depresji lękowej w oparciu o czynniki psychologiczne sprzyjające rozwojowi zaburzeń lękowych i depresyjnych. Model, stworzony przez L. Clarke’a i D. Watson’s, składa się z następujących cech: 

  • pozytywnego afektu - niezdolności do przeżywania radości (inaczej: ahedonii) 
  • negatywnego afektu - czynnik wspólny dla depresji i stanów lękowych 
  • pobudzenia wegetatywnego - odczucia lęku

Diagnozowanie depresji lękowej

Diagnoza depresji lękowej zwykle odbywa się poprzez szczegółową ocenę objawów pacjenta oraz wywiad lekarski przeprowadzony przez doświadczonego specjalistę, takiego jak lekarz psychiatra czy psycholog kliniczny.

Podstawowym kryterium diagnozy jest obecność zarówno objawów depresyjnych, jak i lękowych, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu i znacząco wpływają na funkcjonowanie codzienne pacjenta. Podczas wywiadu lekarskiego lekarz zadaje pacjentowi szereg pytań dotyczących jego stanu psychicznego i emocjonalnego. Pyta również o historię choroby oraz ewentualne czynniki ryzyka, takie jak historia chorób psychicznych w rodzinie, przebyte traumy czy stresujące wydarzenia życiowe.

Oprócz wywiadu, lekarz może również zlecić wykonanie badań laboratoryjnych lub obrazowych w celu wykluczenia innych przyczyn występowania objawów, które mogą imitować depresję lękową, takich jak problemy hormonalne czy choroby neurologiczne.

Po zebraniu kompleksowej historii medycznej oraz ocenie obecnych objawów, lekarz może postawić diagnozę depresji lękowej zgodnie z kryteriami diagnostycznymi zawartymi w klasyfikacji DSM-5 lub ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Warto zauważyć, że diagnoza depresji lękowej może być czasami skomplikowana, ponieważ objawy problemu mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi lub mogą współistnieć z nimi. Dlatego też ważne jest, aby diagnozę stawiała osoba dobrze wykwalifikowana i doświadczona w obszarze zdrowia psychicznego, która przeprowadzi kompleksową ocenę pacjenta i podejmie właściwe kroki w celu zapewnienia mu odpowiedniego leczenia i wsparcia.

Wyklucz somatyczne przyczyny 
gorszego samopoczucia. Zbadaj się!

Leczenie depresji lękowej

Leczenie depresji lękowej obejmuje różnorodne metody, w tym między innymi psychoterapię oraz farmakoterapię.

Terapia poznawczo-behawioralna, która stanowi jedną z podstawowych metod leczenia depresji lękowej, koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych myśli i zachowań, które przyczyniają się do depresji i lęku. Pacjenci uczą się technik radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wypracowywania bardziej realistycznych przekonań oraz podejmowania zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami. Ta forma terapii jest skutecznym narzędziem w leczeniu depresji lękowej, pomagając pacjentom odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Farmakoterapia, czyli terapia lekami, również jest powszechnie stosowana w leczeniu depresji lękowej. Leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI), są często przepisywane przez lekarzy psychiatrów. Leki te działają na układ nerwowy, poprawiając komunikację między neuronami i zmniejszając objawy depresyjne oraz lękowe.

Ponadto istnieją również inne formy terapii, które mogą być skuteczne w leczeniu depresji lękowej. Na przykład terapia interpersonalna skupia się na poprawie relacji interpersonalnych i wsparciu społecznym, co może przyczynić się do zmniejszenia objawów depresyjnych. Terapia psychodynamiczna także może pomóc pacjentom w radzeniu sobie ze stresem i lękiem poprzez świadome obserwowanie swoich myśli i emocji.

W niektórych przypadkach połączenie terapii poznawczo-behawioralnej i farmakoterapii może przynieść najlepsze rezultaty. Dzięki temu pacjenci mogą skorzystać zarówno z korzyści płynących z terapii, jak i z efektów leków przeciwdepresyjnych, co może przyczynić się do szybszego i skuteczniejszego odzyskania zdrowia psychicznego.

Niezależnie od wybranej metody leczenia, kluczowe jest regularne monitorowanie postępów pacjenta oraz dostosowywanie planu terapeutycznego do jego indywidualnych potrzeb. Współpraca między pacjentem, terapeutą a lekarzem psychiatrą jest kluczowa dla skutecznego leczenia depresji lękowej.

Podsumowanie
Depresja lękowa to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obecnością zarówno objawów depresyjnych, jak i lękowych. Objawy te mogą znacząco wpływać na życie codzienne pacjenta, utrudniając funkcjonowanie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Przyczyny depresji lękowej są wielowymiarowe i obejmują czynniki genetyczne, stres życiowy, nieprawidłowości neurochemiczne oraz czynniki środowiskowe. 

Diagnoza depresji lękowej wymaga szczegółowej oceny objawów pacjenta oraz wywiadu lekarskiego przeprowadzonego przez specjalistę w dziedzinie zdrowia psychicznego. Leczenie depresji lękowej obejmuje różnorodne metody, w tym terapię poznawczo-behawioralną, farmakoterapię oraz inne formy terapii. Wsparcie emocjonalne, wsparcie społeczne oraz regularna ocena postępów pacjenta są kluczowe dla skutecznego leczenia tego zaburzenia.

FAQ - pytania i odpowiedzi 

Czy zaburzenia lękowe to depresja?
Zaburzenia lękowe i depresja to dwie odrębne, ale często współistniejące choroby psychiczne. Depresja skupia się na uczuciu smutku, podczas gdy lęk manifestuje się jako niepokój i obawy.

Czy z depresji lękowej można się wyleczyć?
Tak, depresja lękowa jest chorobą, którą można leczyć. Za pomocą terapii, leków oraz wsparcia psychoterapeutycznego osoby cierpiące na tę chorobę mogą osiągnąć poprawę i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Czym się różni depresja od stanów lękowych?
Depresja skupia się głównie na uczuciu smutku i utracie zainteresowania życiem, podczas gdy stany lękowe koncentrują się na nadmiernym niepokoju i obawach o przyszłość.

Jak pomóc osobie z depresją lękową?
Najważniejsze jest oferowanie wsparcia emocjonalnego, słuchanie i zrozumienie potrzeb osoby cierpiącej na depresję lękową oraz zachęcanie jej do poszukiwania profesjonalnej pomocy.

Zobacz też:

Zdrowie psychiczne

Ataki paniki

Ataki paniki to przypadłość na którą cierpi prawie 10% społeczeństwa. Jak rozpoznać napad paniki i jak sobie z nim radzić? Wyjaśniamy!

Zdrowie psychiczne

Depresja

Depresja może dotknąć osobę w każdym wieku. Dowiedz się więcej o objawach, rodzajach i sposobach leczenia tej choroby.

Zdrowie psychiczne

ADHD u dorosłych

Sprawdź jakie są najczęstsze objawy ADHD u dorosłych. Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Jutro Medical jest podmiotem leczniczym wpisanym do krajowego rejestru.

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jutro Medical Sp. z o.o.